กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมถวายเทียน เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนกับกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมถวายเทียนพรรษา