กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี