โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 โดยรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรีเป็นประธาน ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา