โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สุพรรณบุรี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ …

Read moreโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สุพรรณบุรี

โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(วันเฉลิมพระชน …

Read moreโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

โครงการ “แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13”

           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โดยอาจารย์ลาวัลย์ ขันเ …

Read moreโครงการ “แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13”

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 11

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นำนักศึกษา …

Read moreการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 11

โครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ

โครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมือ …

Read moreโครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ