งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

Student activities

Restaurant design

Cinterdum Cras mattis, augue id vestibulum mollis, eros arcu erat, sit amet varius erat metus vitae nisl.

Indoor & outdoor

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue id ves tibulum mollis, eros arcu cequat erat.

Corporate locations

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue isarcu erat, sit amet varius erat metus nisl.

คณะทำงานด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

Every one of our team members is devoted to delivering the finest possible designs.

ผศ.สัญญา คำจริง

รองด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายลออง ศิริพัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ

นายคมกริช หมายสุข

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา

นายปฎิวัติ บุญมา

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายสุรพล โรจนประดิษฐ

ผู้ช่วยคณบดีด้านสารสนเทศประชาสัมพันธ์

นางสาวนงลักษณ์ เพ่งพิศ

หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางสาวรินรดา หนูไชยแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารมณ์ พลเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศุภลักษณ์ บุญเชย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Trusted by the best