เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 48 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการ “กฎหมายอาคาร” กับการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างสร้างสรรค์ | 143 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาโครงการพี่สอนน้อง ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 78 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 74 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ แก่คณาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | 48 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมหลักสูตร CNC TURNING (หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากรจากบริษัท C.C.S.ADVANCE TECH CO., LTD. | 46 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด | 35 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 107 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 36 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 56 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ 1 (ภาคสมทบ) | 37 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งและเครือข่าย | 43 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 40 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน | 37 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ | 37 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | 28 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
นำเสนอหลักสูตร Premium course สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 76 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ | 75 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ | 38 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมทำบุญสาขาวิชา บายศรีสู่ขวัญ และฟุตซอลสานสัมพันธ์พี่น้องวิดวะการผลิตสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 46 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี | 32 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 32 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ราชมงคลนนทบุรี ประจำปี 2566 | 54 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | 42 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม แก่คณาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | 83 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566, การเทียบโอนผลการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) | 35 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม หันตรา Big Cleaning Day | 31 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 50 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 85 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 | 64 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด | 25 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
⛹️‍♂️กีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 | 63 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 39 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร | 62 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
👷‍♂️👷‍♀️โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) | 31 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
🔔ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบที่ 1 | 102 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
🤼‍♀️🥇กีฬาภายในระหว่างคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 45 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
บัณฑิตเกียรตินิยม | 138 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่าดีเด่น | 196 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
👩‍💼โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร | 38 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
👷‍♀️👷‍♂️โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 36 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 | 53 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 | 32 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
👨‍🔧👩‍🔧โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY) | 17 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
👷‍♂️แนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | 15 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
✍️พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด | 15 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
🚆บริษัท ไดซิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 27 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
🚆แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 26 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 41 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6061 ครั้ง
  • ปีนี้ : 16139 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 29155 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ