เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
⚙️โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 หลักสูตร “เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม” | 71 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
👩‍💻ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 | 57 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
⚙️"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากคุณพัฒนา กันอำพล เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์" | 60 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
👩‍💻คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมแผนการเรียนของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2566 | 71 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference | 66 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
📢 ประกาศ!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 141 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🔹คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference | 239 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🎉คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้ววิศวะฯและสถาปัตย์ | 109 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🎉คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ Lions Clubsฯ | 341 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
📣 ชวนน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาทำความรู้จักกับ อาคารเรียนภายในมทร.สุวรรณภูมิ ทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่ ต้อนรับเปิดเทอม 2566 | 151 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🎉 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | 350 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
📜🎉พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรม 2 หลักสูตร | 239 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการ WACE WORLD CONFERENCE 2023 | 247 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
✔️ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 296 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
⚙️การประชุมมอบนโยบาย และการบริหารจัดการในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 👨‍💼 | 200 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🚆หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 229 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา : เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ !! ✨ | 205 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🪴 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565✨ | 331 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🎊 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | 327 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🏗 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 173 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
🇨🇳 ลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่าง Xiamen King Long สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 214 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
🤝 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ในการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 265 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | 213 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
🌳🌎 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 256 | 211 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
⚡️ ⚡️ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 196 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
⚡️ ⚡️ ⚡️ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 143 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
⚡️ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 230 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
📡หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 213 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
🏭 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 251 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
🚆 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 315 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
⚒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 313 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการสมรรถนะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ | 58 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
⚙️ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 | 292 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
🇩🇪 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมนี ผ่านโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange 2023 | 356 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
🤝 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU กับ บริษัท อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 317 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
☘️ โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 อบรมเรียนรู้การทำปุ๋ยจากผักตบชวา | 246 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ กิจกรรมที่ 3 แนวทางการจัดทำแบบก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 278 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 45 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 95 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
👷‍ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์นิสิตนักศึกษายุคใหม่ เพื่อก่อตั้งสหพันธ์นิสิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย | 221 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 | 248 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร “หลักสูตรเทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” รุ่นที่ 1 | 172 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวฯ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา | 34 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 | 254 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) | 234 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
👏🏻🥳คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์และนักศึกษาที่คว้ารางวัล ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 | 381 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
🚙 โครงการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) ✨ | 232 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
🔷 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์นนทบุรี | 272 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 223 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
🔷 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์สุพรรณบุรี | 225 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 97 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6887 ครั้ง
  • ปีนี้ : 117347 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 130363 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ