ข่าวประชาสัมพันธ์
🔷 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 362 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🌟 โครงการ "พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา 2566" | 281 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ King Long "ประชุมหารือแนวคิดพัฒนาระบบ ECO พลังงานใหม่ และรถยนต์ไฟฟ้า EV ในไทย" | 371 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
☘️ "มทร.สุวรรณภูมิ และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมสำรวจโจทย์วิจัยด้าน Green Energy กับ บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี" | 275 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
👨‍🏫 กิจกรรม "ติวเพื่อน้อง แคลคูลัส 1" | 418 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
✍ "มทร.สุวรรณภูมิ และ บมจ.ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า" | 470 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
👨‍🔬 ร่วมประชุมหารืองานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ | 549 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
🥳 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ “ต้อนรับอาจารย์บรรจุใหม่” | 645 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
🛎 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษา รอบระบบ Portfolio, ระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 | 224 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
⚙️ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 352 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 และประชุมสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 | 268 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่19 “Transformation : The New Paradigm of Engineering Education” | 423 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 427 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอน / แนวปฏิบัติงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 973 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
⚙️กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) | 613 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 357 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
15 กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 614 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 506 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 470 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
⚙️ งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 | 382 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
⚽️ เปิดการแข่งขันสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 | 484 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
✨ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ SUPHANBURI TOWN HALL BONDING A NEW CHAPTER BEGINS | 333 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
👨‍🚗 โครงการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 | 323 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
🥳 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา“สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 | 335 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
👩‍🌾 ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดตลาดนัดความดีเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม | 293 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
📣 "คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ สนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านงานศึกษาดูงาน" | 389 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
🚗 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยานยนต์ไฟฟ้า | 272 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
⚙️ กิจกรรม Home Room ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 284 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
👩‍🎓 "การศึกษาไทย...เพื่อพัฒนาประเทศสู่การเป็นผู้นำทุกมิติ" | 207 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เรียนดี รับทุนจริง FEA RMUTSB | 208 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
📣 ประชาสัมพันธ์ 14 สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 190 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
⚙️ "คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ บจก.อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล เสริมสร้างความรู้การใช้โปรแกรมในการผลิตและวางแผนสู่นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ" | 250 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
⚙️ กิจกรรม Home Room และมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 285 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
📖 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน | 400 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศรับสมัครนักศึกษา #สมัครเลยไม่ต้องรอTCAS | 217 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
📣 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ศูนย์สุพรรณบุรี | 626 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 165 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
📣 หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมการผลิตวัสดุ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567 | 239 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🛎 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา รอบระบบ Portfolio, ระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 | 969 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
⚙️กิจกรรม Home Room และมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 449 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
⚙️คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนทางการศึกษาและศิษย์เก่า | 442 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
✍️ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA SDN BHD (CSMY) | 291 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
✍️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 421 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาต่างเชื้อชาติ FEA RMUTSB | 200 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาที่รับทุนจากภายนอก ประจำปี 2566 FEA RMUTSB | 186 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมนี ผ่านโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange 2023 | 197 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 442 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39115 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115268 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252728 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ