ข่าวประชาสัมพันธ์
👩‍💻ประชุมแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 405 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🌹 มทร.สุวรรณภูมิ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช | 353 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
📚 มูลนิธิทาคาฮาชิ มอบทุนการศึกษา | 268 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
📣 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 402 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
💈 โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผมชาย มทร.สุวรรณภูมิ | 517 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการห้องเรียนเมคคาทรอนิกส์อัจฉริยะ | 175 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🌟 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มทร.สุวรรณภูมิ | 179 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
📣“ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์” | 78 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
📣 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | 316 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการฝึกอบรม 🌟 ก้าวแรกสู่โลกวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 1✨🦾⚙️ | 344 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🌟 โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์นนทบุรี | 99 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🎊คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางวิศวกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์นนทบุรี | 96 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🎊 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 61 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🌟 โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 91 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🌟 โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี | 74 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
⚙️คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการ “Air Rail and Logistics Expo 2023” ณ จังหวัดขอนแก่น | 80 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 79 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🎊 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 | 64 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🎊 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 121 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 93 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🎊 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี | 142 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 67 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 674 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
🌟 โครงการวิศวะ สถาปัตย์ รักษ์ธรรมะ | 82 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 | 148 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🐟 โครงการวิศวะ สถาปัตย์ รักษ์ธรรมะ กิจกรรมที่ 2 ทำความสะอาดลานวัดและปล่อยปลา | 78 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🎊 ฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มทร.ธัญบุรี | 86 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 87 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี | 63 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 85 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🎥 โครงการ “วิศวกรรู้ทันสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 86 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 121 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🎨 กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนผนังที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 107 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
💻 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ | 83 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ รับมอบครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมเพื่อใช้ในการศึกษา | 111 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 94 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🎊 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ | 115 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
📚 โครงการฝึกอบรมและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) | 120 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🎥 โครงการ “วิศวกรรู้ทันสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี | 82 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
💈 โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผมชาย มทร.สุวรรณภูมิ | 86 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🚗 โครงการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 12 | 66 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 96 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⭐️ โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 78 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 82 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🦾 โครงการฝึกอบรมก้าวแรกสู่โลกวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 | 77 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 517 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 451 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
👩‍💻ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 104 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นนทบุรีและปชส.การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 | 97 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 335 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39008 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115161 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252621 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ