โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ แต่ละสาขาวิชา พร้อมบรรยายการปฏิบัติตนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ โดยมี อาจารย์สัญญา คำจริง กล่าวรายงานโครงการ มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เริ่มแรกของความคิด สู่ก้าวแรกของการเป็นเด็กวิศวฯและสถาปัตย์ โดยอาจารย์ กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์

ปฐมนิเทศ-60