ข่าวประชาสัมพันธ์
นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ | 443 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายคาวุธ หฤทัย | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายพัฒนา กันอำพล | 318 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายสามารถ วัฒนวิจิตร | 291 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายอัณณพ พุ่มกุมาร | 350 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิธร | 326 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 359 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17544 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75730 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213190 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ