ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานคณบดี ศูนย์นนทบุรี

เลขที่ 217  ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  • งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091

  • งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092 , 086-999-0359

  • งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093


สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 035-434-014

เลขที่ 450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130


สำนักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โทรศัพท์ 090-627-3153 , 094-696-8024

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 130003375 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 911 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19061 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57847 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195307 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ