ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2557

นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปีการศึกษา 2558

 

นายคาวุธ หฤทัย

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ปีการศึกษา 2559

 

นายพัฒนา กันอำพล

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ปีการศึกษา 2561

 

นายสามารถ วัฒนวิจิตร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปีการศึกษา 2562 

 

นายอัณณพ พุ่มกุมาร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปีการศึกษา 2563

 

นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิธร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)

ปีการศึกษา 2564

 

 

นายประจัญ ดีใจ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)1124 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 295 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38968 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115121 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252581 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ