ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
คณบดี 
E-Mail: patchara.k@rmutsb.ac.th

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
รองคณบดี ด้านบริหารและพัฒนาระบบ
E-Mail: thaveesak.s@rmutsb.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
รองคณบดี ด้านวิชาการและวิจัย
E-Mail: yutthana.k@rmutsb.ac.th


อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
รองคณบดี ด้านพัฒนานักศึกษา
E-Mail: kridsana.j@rmutsb.ac.th

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
รองคณบดี ประจำศูนย์สุพรรณบุรี
E-Mail: narongchai.w@rmutsb.ac.th

 ดร.ณัฐชานันท์  อังศุเศรณี
รองคณบดี ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
E-Mail: natchanun.a@rmutsb.ac.th


 อาจารย์อนุชา ขวัญสุข
ผู้ช่วยคณบดี 
E-Mail: anucha.k@rmutsb.ac.th

 ดร.กรีฑา สุขทั่ง
ผู้ช่วยคณบดี 
E-Mail:kreeta.s@rmutsb.ac.th

 อาจารย์กมลวรรณ แสงธรรมทวี
ผู้ช่วยคณบดี 
E-Mail: kamolwan.s@rmutsb.ac.th

 อาจารย์เมติญา ไถเหี้ยม
ผู้ช่วยคณบดี 
E-Mail: maytiya.t@rmutsb.ac.th

 อาจารย์อนุวัฒน์  บำรุงกิจ
ผู้ช่วยคณบดี 
E-Mail: anuwat.b@rmutsb.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยันต์ ใจบุญมา
ผู้ช่วยคณบดี 
E-Mail: chaiyun.j@rmutsb.ac.th

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  อินทบุตร
ผู้ช่วยคณบดี 
E-Mail: nuttawut.i@rmutsb.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ บุญมา
ผู้ช่วยคณบดี 
E-Mail: patiwat.b@rmutsb.ac.th

 

ดร.ศรัณย์  ฉัตรธัญญกิจ
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:sarun.c@rmutsb.ac.th

 อาจารย์วราภรณ์  บุตรจันทร์
ผู้ช่วยคณบดี 
E-Mail: waraporn.b@rmutsb.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:adis.r@rmutsb.ac.th

 

อาจารย์นิติวิศว์  แตงไทย
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:nitiwis.t@rmutsb.ac.th

 

 4806 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 384 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39057 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115210 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252670 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ