แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

 286 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 365 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39038 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115191 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252651 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ