ข่าวประชาสัมพันธ์
Talent Mobility | 1304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 958 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฎิทินกิจกรรม | 165 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขั้นตอน / แนวปฏิบัติงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 731 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุม | 136 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ AT กลุ่ม 1 | 100 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ TDE IE และ MECH | 126 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 107 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แบบประเมินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน EdPEx มทร.อีสาน ขอนแก่น | 95 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ | 97 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มใบสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กฎหมายปกครองกับงานจ้างก่อสร้างฯ | 58 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มใบสมัคร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ รุ่น 3-4 | 40 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บทความและองค์ความรู้ | 74 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 978 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19128 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57914 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195374 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ