เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

สาขา

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งงาน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2559)

วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

นายยุทธชัย ตันติศศิรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด

นายกิติพงษ์ ตุลย์จิตราภรณ์

Aircraft Engineer 4 กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ซ่อมบำรุง    บริษัท กองบินไทย จำกัด (มหาชน)

วิศวกรรมเครื่องกล

นายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง

หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

นายปรีชา แสงวันทอง

ผู้จัดการบริษัท แสงวันทอง วิศวกรรม จำกัด

วิศวกรรมโยธา

นายรัตนพันธุ์ แจ่มแสง

เจ้าของธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ่มแสง วิศวการ

นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิธร

หุ้นส่วนและกรรมการบริหารบริษัท บุ่นกี่เซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จำกัด และบริษัท บีเค พลัส กรุ๊ป จำกัด

สถาปัตยกรรม

นายพงษาคม เติมสายทอง

สถาปนิกชำนาญการ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรรมอุตสาหการ

นายบันเทิง คณะสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นายอนุรุธ สีทาโส

ศิลปิน งมซาวด์ มิเดีย

วิศวกรรมไฟฟ้า

นายอิทธิพล ศรีสวัสดิ์

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 5 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

นายสุเมธ แสงสลับ

กรรมการผู้จัดการบริษัท สคริปท์พอร์ต เทคโนโลยี จำจัด

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นายฐิตินพ พนังวิเชียร

หุ้นส่วนและกรรมการบริหารบริษัท บรอดแบนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด

คุณกำพล หาญทวีวงศา

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม ริช บิสสิเนส จำกัด

วิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี

นายชวัช วัฒนธรรม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

นายพงษ์อมร พจน์เจริญกิจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี

นายไพรวัลย์ โอกาศ

พนักงานช่างผู้ชำนาญงาน ระดับ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

นายกิตติพงษ์ คล้ายดี

อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 455 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 178 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7187 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17722 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 155182 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ