ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

สาขา

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งงาน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2560)

วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

นายทองพูล เปลี่ยนแปลง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอดวานซ์ แมชชีน จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิศวกรรมเครื่องกล

นายเฉลิม เหมือนคต

ผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

นายมนัส รักซื่อ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. พรีซิชั่น จำกัด

วิศวกรรมโยธา

นายยงยศ วรรณประดิษฐ์

ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

นายคมสันต์ อนุจรรยา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรี แมน เอคเซ็ลเล็นซ จำกัด

สถาปัตยกรรม

นายเมษ ภู่มุสิก

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด

นางสาวสุมาลย์ญา เกิดลาภี

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท ทองมิตรวัฒนกิจรุ่งเรือง จำกัด

วิศวกรรมอุตสาหการ

นายสุเทพ บุญศรีเกิดสมผล

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดนเครือ 3 เอสกรุ๊ป

- บริษัท เอส ซี อี 2001 จำกัด

 - บริษัท เอส ซี เพอร์เฟค จำกัด

                 - บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู เค อินดัสเตรียล จำกัด

นายอัศวิน รองหานาม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสำราญ ทวีสุข

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญทวีสุขวิศวกรรมก่อสร้าง จำกัด

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นายสุทธิรักษ์ อินทร์ฉ่ำ

เจ้าของกิจการ ฟาร์มสุกรขุน

นายธานี สมวงศ์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 455 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 957 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19107 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57893 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195353 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ