ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558

สาขา

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งงาน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2558)

วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

นายยุทธชัย อารยะวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายโรงงานบริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด

นายสถาพร หลีทองหล่อ

กรรมการผู้จัดการบริษัท สหออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

วิศวกรรมเครื่องกล

นายเถลิง ศิริภิรมย์

นายช่างเครื่องกลอาวุโส กรมชลประทาน สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดพิษณุโลก

นายคำรณ สุภาษร

กรรมการผู้จัดการบริษัท บุญเจริญวิศวกรรมโลหะ(2001) จำกัด

วิศวกรรมโยธา

นายวินิจ ฟักดี

เจ้าของธุรกิจ บริษัท ธิติภพ จำกัด

นายประเชิญ คำมี

เจ้าของธุรกิจ บริษัท รัตนธีรวรรณก่อสร้าง จำกัด

สถาปัตยกรรม

นายวชิรวิทย์ รัตนพันธ์

ผู้รับเหมาอิสระ

นายจักรทอง แซ่เอี้ยว

เจ้าของธุรกิจ T – LEX Model sutdio

วิศวกรรมอุตสาหการ

นายพัฒนา กันอำพล

กรรมการผู้จัดการบริษัท เค.ซีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นายเจริญ บัวบาน

ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วิศวกรรมไฟฟ้า

นายนิรันดร์ชัย หลินสมบูรณ์

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เนคเทอร์ฟอร์ม จำกัด

นายสุทิน สาลีเวียง

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ เค กรุ๊ป สุราษฏร์ธานี และกรรมการบริหารบริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจ เค กรุ๊ป

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นายอำพล แย้มเยื้อน

กรรมการผู้จัดการบริษัท บรอดแบนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด

นายอัณณพ พุ่มกุมาร

ผู้จัดการฝ่ายโรงงานบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)286 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 146 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21940 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34380 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171840 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ