เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

สาขา

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งงาน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2561)

วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

นายภาณุเมศวร์ พีรวิชญ์เอกธนา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยี พี พี ธนเอก จำกัด

นายโอปอ ดวงวิไลศิลป

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวียเอาเออร์ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

วิศวกรรมเครื่องกล

นายจิตปกรณ์ กิตติพงศ์พิทยา

วิศวกรที่ปรึกษาด้านน้ำมันหล่อลื่น บริษัท อีด้า - เซเว่น ซันส์ จำกัด

นายพิสิษฐ์ชัย ชยาธรธนวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย มาสเตอร์ ดัง

วิศวกรรมโยธา

นายภานุรุจ ภาณะรมย์

กรรมการผู้จัดการ Oversea Special Civil Work Co., Ltd

นายธีรพงศ์ ยันตะศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรใหญ่

สถาปัตยกรรม

นายเกตน์โมกข์ อุ่นแก้ว

สถาปนิกโครงการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นายวิทยา พรหมเผือก

กรรมการผู้จัดการบริษัท ชาญพิสุทธิ์ 999 จำกัด

วิศวกรรมอุตสาหการ

นายมาโนช จันดี

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด

นายธีรศักดิ์ อินทร์หลวงดี

  1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

  2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  3. ประธานกรรมการ LUCKY GROUP

วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพิเชษฐ สุ่มสมบูรณ์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไอเออาร์พี เอเชีย จำกัด

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นายพีรภัฒน์ วุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด

นายสืบศักดิ์ รักษา

ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

วิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี

นายธนัทเดช มูลพันธุ์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1กรมทางหลวง

นายธีระพล จิตระวัง

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี กรมทางหลวง

วิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี

นายอานนท์ อินทร์สุข

ช่างควบคุมการผลิตไฟฟ้า ระดับ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ260 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 188 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7197 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17732 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 155192 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ