เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

👩‍🎓👨‍🎓บัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2564

บัณฑิตเกียรตินิยม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ศูนย์นนทบุรี

 

 

 

 

 

 

⚡️ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายธนกฤต ดีจริยา

นายเจนวิทย์ อิ่มจิตร

นายวรากร เทียนน้อย

นายวิชัย มะปราง

🏗 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา)

นานเกียงไกร ขัดสา

นายจักรภพ วงศ์พันธ์

นายนุกูล เหล็กเพ็ชร

 

นายพีรณัฐ หอมเนต

นายสุริยาวุธ แสงไข่

 

🏘 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(สถาปัตยกรรม)

 

นางสาวสุภัสสร บุญเป็ง

 

นายสุเมธ ชำนาญไพร

 

นายมนตรี ภิญญธนาบัตร

 

🏭 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมอุตสาหการ)

นางสาวประภาสิริ จินตกานนท์

 

🚜 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมเครื่องกล)

 

นายธีรพล สุขสวัสดิ์ทวีกุล

นายนลธวัช ชลัมพุกนก

 

นายนิคม จำปาอูป

🧩 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)

นายนันทวัฒน์ น้อยลา

นายวสุพล บุญฉ่ำ

นางสาวสิริการย์ บรรจงลักษณ์

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

🚆 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมการผลิต) 

นายธนกร วิจารณ์ศิริ

⚡️ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายจีรวัฒน์ เสือสว่าง

นายณัฐวุฒิ ภระมรทัต

นายภาคภูมิ โชคประดับ

นายวัชพล ฤกษ์จำนงศ์

นายศิวกร จิตตรง

นายอดิศร สาการินทร์

ศูนย์สุพรรณบุรี

⚡️ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายภาสวิชญ์ กล่ำรักษ์

นายวิทวัส มานพ

นายศุภฤกษ์ ผูกเกษร

นายจิณณวัตร ศาสตร์วงศ์

 

🏗 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา)

นางสาวณัฐธิดา เกิดพงษ์

นายพัลลภ สะมะ

นายธีรพงษ์ สวัสดี

นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย96 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 112 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11118 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77612 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90628 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ