📣 ชวนน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาทำความรู้จักกับ อาคารเรียนภายในมทร.สุวรรณภูมิ ทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่ ต้อนรับเปิดเทอม 2566

📣ชวนน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาทำความรู้จักกับ อาคารเรียนภายในมทร.สุวรรณภูมิ ทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่ ต้อนรับเปิดเทอม 2566 ✨น้องใหม่กดติดตามไว้ไม่มีหลงแน่นอน !✨
🔷 ศูนย์นนทบุรี เหนือ
📌อาคาร 13 : ชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
📌อาคาร 21: ชั้น 9 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 10 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
🔶 ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
📌อาคาร 5 : สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชั้น 2 ติดต่อรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย
ชั้น 3 ติดต่อคณบดี รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา หัวหน้าสำนักงานคณบดี งานบริหารและพัฒนาระบบ
งานพัฒนานักศึกษา
📌อาคาร 6 : ชั้น 1 หน่วยการเงิน และชั้น 3 งานบริการและส่งเสริมการศึกษา
📌อาคาร 9 : ชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
📌อาคาร 15 : ชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
📌อาคาร 16 : ชั้น 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
📌อาคาร 18 : ชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชั้น 8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ /สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่
อาคาร 36 : หอประชุมริมน้ำ
🟩 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
📌อาคาร 18 : ชั้น 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
📌อาคาร 20 : ชั้น 1 - 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง
📌อาคาร 33 : ชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
🟨 ศูนย์สุพรรณบุรี
📌อาคาร 3 : ชั้น 7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
📌อาคาร 4 : ชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
เว็บไซต์คณะฯ
ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS
เว็บไซต์ มทร.สุวรรณภูมิ


228 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 180 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21974 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34414 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171874 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ