📣 ประชาสัมพันธ์ 14 สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📣 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ 14 สถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
➡️ 1. บจก.เคียวริทซึ อิเลคทริค (ประเทศไทย)
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 2 คน
➡️ 2. บจก. สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 คน
➡️ 3. หจก. เจริญกิจวิศวกรรม
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 4 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 4 คน
➡️ 4. บจก. ไอซีพีเฟอทิไลเซอร์
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 4 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 4 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 คน
➡️ 5. บจก. นิว อิเล็คทริครัล เทคโนโลยี
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 10 คน
➡️ 6. บจก. วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 4 คน, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 คน และ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 2 คน
➡️ 7. บจก. ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 – 4 คน
➡️ 8. บจก. เอ็ม อี อี
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 คน
➡️ 9. บจก.เอส.ไฟว์ เอนจิเนียริ่ง
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 คน
➡️ 10. บจก. เอ พี ไซเคิล
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 คน
➡️ 11. บมจ. โอสถสภา
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 คน
➡️ 12. บจก. กัลฟ์ เจพี ยูที
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 2 คน
➡️ 13. บจก. เค.เพาเดอร์เมทัล
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 – 2 คน
➡️ 14. บมจ. อาซีฟา
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 คน
..................................................................................................
***สนใจติดต่อ ☎️
ศูนย์นนทบุรี
งานวิชาการและวิจัย ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ โทร: 0 2149 9092
ศูนย์สุพรรณบุรี
อาคาร 3 วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น1 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แลสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โทร: 0 354 34014
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อาคาร 18 ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุววณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โทร: 094- 221 6693
..................................................................................................
👉#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
👉🌐 #https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
👉🎥 #https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
👉#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
👉#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS
 


190 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 398 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39071 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115224 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252684 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ