📣 หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมการผลิตวัสดุ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567

📣 หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมการผลิตวัสดุ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเน้นรายวิชาที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมเหมาะกับบุคคลที่ต้องการ Reskill - Upskill - Newskill ทางด้านวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมการผลิตวัสดุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง
โทร 092 289 1951

Facebook: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
📩 apr.engineernon@rmutsb.ac.th
หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี ศูนย์นนทบุรี

 145 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 213 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 22007 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34447 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171907 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ