เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

🛎 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษา รอบระบบ Portfolio, ระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094 221 6693
 
#หมายเหต: พิเศษ ส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษากรณีที่นักศึกษาสมัครตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 16 สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ 3.00 ขึ้นไป หรือมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา โดยได้ลดค่าบำรุงการศึกษา 50% ในภาคเรียนแรก (ครั้งที่ 13 - 16 จะได้รับสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด หากชำระเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566) เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี
Facebook: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
📩 apr.engineernon@rmutsb.ac.th
หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี ศูนย์พื้นที่
 
.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
🌐 #https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
🎥 #https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
 
 
 


340 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 154 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21948 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34388 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171848 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ