📣 โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับอู่ในสัญญาสำหรับงานซ่อมรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2

 
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับอู่ในสัญญาสำหรับงานซ่อมรถไฟฟ้า รุ่นที่ 2
 
⏰ อบรมวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
***บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุน ค่าลงทะเบียนอบรม***
▶️ ลักษณะการเรียน-การสอน
ทฤษฎีช่วงเช้า อาคาร 18 ห้อง 18-065 และ 18-061
- ความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในงานซ่อม EV
- Thermal Runaway ใน EV
ปฏิบัติช่วงบ่าย อาคาร 16 ชั้น 1 โรงงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- การถอด ประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงในรถไฟฟ้า
- การวิเคราะห์ปัญหารถไฟฟ้าด้วยเครื่องสแกน
- สาธิต สีและเคมีภัณฑ์ในงานซ่อมสีและตัวถังรถไฟฟ้า
- เครื่องประจุไฟฟ้าชนิด AC และ DC
▶️ คุณสมบัติผู้สมัคร
เฉพาะบุคลากรของอู่ซ่อมรถในเครือกรุงเทพประกันภัย หรือพนักงานในเครือกรุงเทพประกันภัย ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมอบรมจากผู้มีอำนาจของอู่หรือบริษัทฯ
▶️ คุณวุฒิที่ได้รับ
คุณวุฒิที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
📱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ภูษิต โชติสวัสดิ์ เบอร์โทร 084 325 1255
คุณวุฒิชัย ทองมั่น เบอร์โทร 086 335 6675Tag : #RUS #Eng&Arch #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

237 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 403 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39076 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115229 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252689 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ