ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขา ประจำปีการศึกษา 2/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขา
ประจำปีการศึกษา 2/2566
 
ศูนย์นนทบุรี

▶️
นายปณิพงศ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์เกรดเฉลี่ยสะสม 3.99
▶️ นางสาวภูริดา ปิ่นโต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98
▶️ นางสาวชุติมา เทพศร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98
▶️ นายศักย์กล พลรักษ์ชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยสะสม 3.93
▶️ นายชินโชติ คุณากร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ยสะสม 3.83
▶️ นางสาวศิริวรรณ รอบการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.81
▶️ นางสาวศศิธร ทองคำ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.76
▶️ นายเกียงศักดิ์ เต็มสังข์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.74
▶️ นางสาวพรรวินท์ สุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.72
▶️ นายเรืองสิทธิ์ ซอนิมิตรเกิดลาภ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.68
▶️ นางสาวนคนันทินี ศรีสดสุข สาขาวิชาการผลิตร ระดับ ปวช. เกรดเฉลี่ยสะสม 3.87
 
 
 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
▶️ นางสาวนพนันท์ สันติตรานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00
▶️ นางสาวญาณิศา อากาศโสภา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยสะสม 3.95
▶️ นายทสพล เทียนขาว สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เกรดเฉลี่ยสะสม 3.92
 
 
ศูนย์สุพรรณบุรี
 
▶️ นายพีรณัฐ แย้มทัศนา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยสะสม 3.88
▶️ นายธนภัทร ชาวห้วยหมาก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ยสะสม 3.88
 
 
ข้อมูล/ภาพ : งานวิชาการและวิจัย/หัวหน้าสาขา
จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์
.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS


Tag : #RUS # Engineering # Architecture #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

303 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 434 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17619 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75805 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213265 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ