เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี | 1224 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี | 1251 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี | 1016 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี | 695 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี | 762 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี | 964 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ศูนย์นนทบุรี | 715 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี | 759 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี | 1117 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี | 1606 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1028 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1041 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 780 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ศูนย์นนทบุรี | 243 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 18 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11024 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77518 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90534 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ