เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี | 1782 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี | 1888 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี | 1408 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี | 999 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี | 1015 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี | 1378 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ศูนย์นนทบุรี | 906 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี | 1064 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี | 1578 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี | 2417 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1406 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1575 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1092 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ศูนย์นนทบุรี | 508 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 116 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 12436 ครั้ง
  • ปีนี้ : 15050 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152510 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ