เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี | 521 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี | 558 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี | 414 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี | 267 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี | 305 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี | 391 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ศูนย์นนทบุรี | 317 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี | 288 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี | 521 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี | 648 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 431 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 384 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 317 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 5 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6025 ครั้ง
  • ปีนี้ : 16103 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 29119 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ