เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 70 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 170 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 164 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 201 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.สุวรรณภูมิ | 150 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มทร.สุวรรณภูมิ | 140 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | 199 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ | 155 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.สุวรรณภูมิ | 172 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Woman in Engineering 👷‍♀️ | 64 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ชุดการแสดงรักข้ามคลองของบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 21 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ทรงอย่างแบด บุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 21 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ทีมเชียร์ลีดเดอร์สีแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 22 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 303 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1367 ครั้ง
  • ปีนี้ : 39296 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 52312 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ