ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 165 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 282 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 275 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 310 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.สุวรรณภูมิ | 264 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มทร.สุวรรณภูมิ | 249 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | 311 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ | 285 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.สุวรรณภูมิ | 346 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Woman in Engineering 👷‍♀️ | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ชุดการแสดงรักข้ามคลองของบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 145 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทรงอย่างแบด บุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 180 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทีมเชียร์ลีดเดอร์สีแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 414 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
🎉คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้ววิศวะฯและสถาปัตย์ | 280 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 251 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เรียนดี รับทุนจริง FEA RMUTSB | 208 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาต่างเชื้อชาติ FEA RMUTSB | 200 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาที่รับทุนจากภายนอก ประจำปี 2566 FEA RMUTSB | 185 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมนี ผ่านโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange 2023 | 197 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 452 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 398 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39071 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115224 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252684 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ