เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 34 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 94 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 85 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 100 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.สุวรรณภูมิ | 78 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มทร.สุวรรณภูมิ | 60 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | 80 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ | 75 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.สุวรรณภูมิ | 84 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 183 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3771 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3717 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16733 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ