คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

 

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

🛎 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.)
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2149 9092, 086 999 0359
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094 221 6693
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 
.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
🌐 #https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
🎥 #https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
 452 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 367 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39040 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115193 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252653 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ