ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช. | 392 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี | 27085 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท | 2888 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก | 1818 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 424 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17609 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75795 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213255 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ