หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร 4 - 5 ปี ภาคปกติ (รับวุฒิ ปวช. หรือ ม.6)

 

หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (รับวุฒิ ปวส.)

 25502 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 916 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19066 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57852 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195312 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ