ข่าวประชาสัมพันธ์
🎥 โครงการ “วิศวกรรู้ทันสร้างสรรค์ สื่อดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์นนทบุรี | 75 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต“สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” ศูนย์นนทบุรี | 95 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 80 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
🏆 โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 “วิศวกรรมศาสตร์ นนทบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2” | 135 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บมจ.สคริป | 57 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
DAISIN | 69 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
TIG | 36 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Techook | 95 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
CESFLO | 65 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
pile | 33 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
s5 | 76 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
thaiplc | 61 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
nxo | 100 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
BM | 196 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
⚙️ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 73 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 138 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
🦾 โครงการฝึกอบรมก้าวแรกสู่โลกวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 | 148 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ | 115 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
⚙️ โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต“สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” ศูนย์สุพรรณบุรี | 119 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
⚙️ โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะการใช้ชีวิต“สู่วัยรุ่นศตวรรษที่ 21” ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 125 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
⚽️ กีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 | 137 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
🗂 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ | 152 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
🗂 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ | 127 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
💈 โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างตัดผมชาย มทร.สุวรรณภูมิ | 93 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🎊 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 88 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
📚 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 105 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
📚 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 55 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจากชมรมกลโรงงาน นนท์ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น" | 67 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🟠 18 มกราคม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 36 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
📚 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 51 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
📚 อว. ผลักดันหลักสูตร CWIE + EEC Model Type A Matching Day ส่งเสริมการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EE | 78 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🦾 โครงการฝึกอบรมก้าวแรกสู่โลกวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อัจฉริยะด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 | 57 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ | 108 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🇸🇬 ต้อนรับ CEO CTO บริษัท Amw Tech Pte Ltd สิงคโปร์ | 119 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม Grang Opening YCE โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย | 61 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจาก"กองทุนการศึกษาอาจารย์สนิท ศรีลิโก" ตามโครงการ “พี่ส่งน้องเรียนจบ” | 127 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
“โครงการเปิดโลกวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี” | 79 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
📚 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 77 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 98 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรเเละกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 | 85 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมหารือทางวิชาการ ณ มทร.ศรีวิชัย | 67 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
⚙️ คณะฯ เข้าร่วมประชุมสมาชิก ครั้งที่ 1/2567 สมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย | 62 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🇩🇪 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คนที่ 2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Lions International Youth Camp & Exchange between TH and DK and EU 2024 | 63 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
หลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า | 700 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
📚 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ | 69 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
"ผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนาสหพันธ์สนวท. เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาการจัดกิจกรรม" | 85 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🥈 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลเหรียญเงินในการประกวด Thailand New Gen Innovators Award 2024 กลุ่มการท่องเที่ยว | 164 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🚗 โครงการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 13 | 165 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
❤️ โครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ” ศูนย์สุพรรณบุรี | 89 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
🎊 คณะฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่เข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 | 142 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 390 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39063 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115216 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252676 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ