เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการ “กฎหมายอาคาร” กับการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการ “กฎหมายอาคาร” กับการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์รุจ รัตนพาหุ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม อาจารย์คมกริช หมายสุข คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิวัฒน์ จิตนวล มาเป็นวิทยากรพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ


304 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 109 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11115 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77609 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90625 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ