โครงการฝึกอบรมข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาโครงการพี่สอนน้อง ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้าโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดี พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุธ ทองกุลภัทร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก คุณธนกาญจน์ แพลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาดใหญ่และระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง จากบริษัทอาซีฟา จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “ข้อกำหนดและมาตรฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า”พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาโครงการพี่สอนน้องให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร 9) ชั้น 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
 


613 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 305 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38978 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115131 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252591 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ