ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา เพื่อให้ข้อคิดและคำแนะนำในการดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษา” นายอัครัช ภูษณพงษ์ ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ ART Akarach บรรยายในหัวข้อ “พลังชีวิตเพื่อการเริ่มต้นทำงานอย่างมีความสุข” ดร.อภิโชติ เกตุแก้ว (จริตครูตุ้ย) ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Sharp Sharp Strdio บรรยายในหัวข้อ “พลังบวกในการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีความสุข” และทีมวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” รวมยังได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทพันธมิตรร่วมจัดนิทรรศการจัดหางาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอาคารราชมงคล 36 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)579 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 380 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39053 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115206 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252666 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ