เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แฮงเกอร์แมน ฟินนิชชิ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด โดยมี คุณอรรถพล ถึงฝั่ง กรรมการผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านนวัตกรรม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร สนับสนุนจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบริษัท บริษัทรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการลอกสีและด้านสิ่งแวดล้อม ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลอกสีและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการทดสอบ ประสิทธิภาพ สมรรถนะของระบบ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (24) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา122 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 145 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 11151 ครั้ง
  • ปีนี้ : 77645 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 90661 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ