การแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ 1 (ภาคสมทบ)

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสามัคคี Major ครั้งที่ 1 (ภาคสมทบ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาพล สุขชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ สนามฟุตบอล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


553 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 385 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39058 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115211 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252671 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ