ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอน

อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ และอาจารย์นิติวิศว์ แตงไทย อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรคู่ขนาน ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา465 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 137 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21931 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34371 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171831 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ