โครงการบัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ

อาจารย์อนุวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “บัณทิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แดน อุดรพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร/สถาปนิก และกรณีศึกษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธา หันตรา
 


433 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 185 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21979 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34419 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171879 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ