นำเสนอหลักสูตร Premium course สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

อาจารย์บดินเดช จูมมณี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้านำเสนอหลักสูตร Premium course แก่รองผู้อำนวยการด้านงานวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี หัวหน้าสาขาช่างกลโรงงาน และอาจารย์ในสาขาของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ในการสรรหานักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี474 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 175 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21969 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34409 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171869 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ