เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 21 ชั้น 3 เขตเหนือ ให้แก่บุคลากรศูนย์นนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์ให้แก่บุคลากร ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา441 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 63 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5430 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115890 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 128906 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ