เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้กับบริษัทสวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอาจารย์สราวุฒิ สิริเกษมสุข อาจารย์รวินท์ธนัตถ์ ทิพย์เสนา อาจารย์บดินเดช จูมมณี และอาจารย์ชาติชาย ลีลาสิริวิไล ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรม “การเขียนโมเดล 3มิติ ด้วย โปรแกรม NX12(3D Modeling with NX12)” ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 และ หลักสูตรการฝึกอบรม “การเขียนโมเดลพื้นผิว 3มิติ ด้วย โปรแกรม NX12(Surface Modeling with NX12)” ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565 ณ บริษัทสวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา90 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 258 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1322 ครั้ง
  • ปีนี้ : 39251 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 52267 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ