โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้กับบริษัทสวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอาจารย์สราวุฒิ สิริเกษมสุข อาจารย์รวินท์ธนัตถ์ ทิพย์เสนา อาจารย์บดินเดช จูมมณี และอาจารย์ชาติชาย ลีลาสิริวิไล ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรม “การเขียนโมเดล 3มิติ ด้วย โปรแกรม NX12(3D Modeling with NX12)” ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 และ หลักสูตรการฝึกอบรม “การเขียนโมเดลพื้นผิว 3มิติ ด้วย โปรแกรม NX12(Surface Modeling with NX12)” ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565 ณ บริษัทสวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา464 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 914 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19064 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57850 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195310 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ