เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมทำบุญสาขาวิชา บายศรีสู่ขวัญ และฟุตซอลสานสัมพันธ์พี่น้องวิดวะการผลิตสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชา บายศรีสู่ขวัญและฟุตซอลสานสัมพันธ์พี่น้องวิดวะการผลิต เพื่อเป็นการสร้างประเพณีการทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตให้สืบต่อไปทุก ๆ ปีให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด และให้รู้รักสามัคคีและการทำงานเป็นทีมในสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ อาคารวิศวกรรมการผลิต (33) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


416 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6643 ครั้ง
  • ปีนี้ : 117103 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 130119 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ