เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์(มทร.สุวรรณภูมิ) ให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับนายเมธาสิทธิ์ จอมคำสิงห์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มทร.สุวรรณภูมิ) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับโควต้าในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 โดยมีอาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ อาคาร 6 ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้


419 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 169 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7178 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17713 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 155173 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ