ประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566, การเทียบโอนผลการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้จัดประชุมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566, การเทียบโอนผลการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) เพื่อชี้แจง ติดตามและรายงานปัญหา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณะกรรมการคัดเลือกการรับสมัครนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกศูนย์พื้นที่เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ อาคาร 7 ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีเขตใต้ และผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ ศูนย์สุพรรณบุรีและศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา415 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 361 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17546 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75732 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213192 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ