กิจกรรม หันตรา Big Cleaning Day

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราจัดกิจกรรม หันตรา Big Cleaning Day เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่บริเวณอาคารเรียนของแต่ละสาขาวิชาและเป็นกิจกรรมตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาที่จะพัฒนาไปเป็นบัณฑิตที่ดีสู่สังคม โดยมีหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า (18) อาคารวิศวกรรมเครื่องกล (20)และอาคารวิศวกรรมการผลิต (33) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา540 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 401 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39074 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115227 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252687 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ