โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา กันทะพะเยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมบริษัทที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาในการออกสหกิจศึกษาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่กับบุคลากรสายวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ บริษัท ที ไอ ซี กรุ๊ป จำกัด402 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 976 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19126 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57912 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195372 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ