โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้ครอบคลุมตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ที่นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีและนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบางกระสอ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ409 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 167 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21961 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34401 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171861 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ