👷‍♂️👷‍♀️โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมบริษัทที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาในการออกสหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่กับบุคลากรสายวิชาการ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)426 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 961 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19111 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57897 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195357 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ